Welkom op de internet site van de Werkgroep Aquatische Planten, kortweg WAP.

De WAP is een werkgroep voor liefhebbers van aquarium- en vijverplanten. De WAP bevordert de kennis van, en waardering voor, aquarium- en vijverplanten en levert een bijdrage aan de bescherming van deze planten en hun leefmilieu.

Naast aquarium- ,paludarium- en vijverliefhebbers, zijn er ook veel (aquarium)verenigingen lid van de WAP. Onder de leden zijn er velen die elk een unieke bijdrage geven.

werve1

We kunnen eenieder dit dan ook aanbieden :

  • Bijeenkomsten. Vier per jaar. Leden en gastsprekers vertellen over hun ervaringen: Een reisverslag, biotooponderzoek, kweekervaring of een onderzoek. Altijd met prachtige dia’s of digitale presentaties.
  • Open Dag. Eenmaal per jaar. De beste lezingen van het jaar. Veel nieuwe belangstellenden bezoeken de open dag en maken tijdens deze dag kennis met de WAP.
  • WAP-krant. Vijf per jaar. In de WAP-krant staan artikelen met enige diepgang, verslagen van de gegeven lezingen, en aankondigingen van bijeenkomsten en excursies.
  • wezel1+WAP-site.  Op de WAP-site staat het actuele programma
  • Verder ook veel informatie over aquarium- en vijverplanten, en een aantal artikelen die eerder in de WAP krant zijn verschenen.
  • Uitwisselen van plantmateriaal tijdens de bijeenkomsten.
    Ook soorten die niet in de handel aanwezig zijn.
  • Contacten. Maak kennis met andere liefhebbers. Velen van hen kunnen ook lezingen geven of helpen bij problemen met de kweek of determinatie van planten.

Als u interesse in de WAP heb gekregen, kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor informatie. Of u kunt kennis maken tijdens een van onze bijeenkomsten in Maarn ( De Twee Marken, zie agenda ). Met een kort emailtje naar onze web redacteur kunt u anders ook eerst eens een proefexemplaar van de WAP krant ontvangen.

De oude site is bereikbaar via www.basic.waterplanten.org. Daar kunt u bijvoorbeeld onder het kopje Wap-krant een grote collectie artikelen terug vinden

Als WAP worden wij helaas ook beperkt in het samenkomen tijdens onze dagen.
Vandaar dat er voor het aankomende seizoen nog geen activiteiten in de agenda staan.
We proberen de leden zo veel mogelijk te informeren via de berichten van de nieuwe redacteur.

Er is een nieuw artikel geplaatst op de WAP krant pagina :
Liesbeth van Bruggen-Bakker – Aponogeton ‘Rara’ – Een korte aanvulling

Wil je meer over ons lezen, kijk dan eens naar de introductie >>